Ana içeriğe atla

Kültür2000 Koleji Anadolu Lisesi

Geleceği İnşa Eden Eğitim ve Deneyimler

Akademik Mükemmeliyetle Genişleyen Ufuklar ve Birlikte Başarıya Giden Yol

Akademik
Program

Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Spor, Kültür, Sanat

Başarıya Giden Yolda Birlikte İlerliyoruz

IB Diploma Programı

Üst Düzey Akademik Başarıya Giden Yol

Ders Dışı
Etkinlikler

Öğrenme Sınıfın Ötesinde Devam Ediyor

Akademik Program

Hedeflerimiz:

 • Matematik dersinin temel hedeflerine ulaşmış bireyler yetiştirmek.
 • MEB’in belirlediği kazanımları edinmiş öğrenciler yetiştirmek.
 • Disiplinler arası bağlantılar kurabilen bireyler yetiştirmek.
 • Araştıran ve sorgulayan, soyut bilgi ezberinin ötesine geçen bireyler yetiştirmek.
 • Matematiğin bir sanat olduğunu fark eden bireyler yetiştirmek.

Eğitim Anlayışımız: Matematik derslerimiz, sorgulayan, araştıran, bilgili ve risk alan bireyler yetiştirmek amacıyla planlanır. Öğrenme eksiklerinin tespiti için ölçme ve değerlendirme sınavları yapılır, eksiklerin giderilmesi için özel çalışmalar hazırlanır. Anadolu Lisesi’nde hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda matematik öğretim dili İngilizcedir. Öğrenciler, terminolojiye hakim olup MEB kazanımlarını elde ederler. 11. sınıfta üniversite hazırlık süreci başlar, 12. sınıfta TYT-AYT sınavlarına hazırlık yapılır.

Proje ve Teknoloji Entegrasyonu: Öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde proje çalışmaları yapar, ilgi duydukları alanlarda araştırma yapmaya teşvik edilir. Teknolojiyi matematikle bütünleştirerek etkili şekilde kullanmaları sağlanır. Matematikle ilgilenen öğrenciler, ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına yönlendirilir.

Etkinlikler ve Projeler: Matematik Bölümü, öğrencilerin ilgisini artırmak ve öğrendiklerini pekiştirmek için çeşitli etkinlikler düzenler:

 • TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri yarışması
 • Türkiye Zeka Vakfı Yarışmaları
 • Uluslararası ASMA Matematik Yarışmaları
 • Kanada Waterloo Üniversitesi CEMC Pascal, Cayley ve Fermat Matematik Yarışmaları
 • CRYTOMATH Yarışması
 • Bilge Kunduz Matematik Yarışması
 • Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması
 • URFODU Matematik Yarışması
 • 14 Mart Dünya Matematik Günü Etkinlikleri kapsamında Fahamettin Akıngüç Matematik Yarışması

Tüm bu çalışmalar ile üniversite ve hayata hazır, matematiği yaşam becerilerinde kullanabilen, matematiğin genel bütünlüğünü kavramış bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Hedeflerimiz: Öğrencilerimizi özgürce düşünen, sorgulayan ve bilimin bütünsel anlayışı içinde çözümler arayan bireyler olarak yetiştirmek. Merak duygusuyla bilgiye ulaşan, disiplinle çabalayan ve özgüvenle hayal güçlerini genişleten bireyler olmalarını sağlamak.

Eğitim ve Laboratuvar Çalışmaları: Fen dersleri, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında günümüz teknolojisiyle donatılmış ortamlarda yapılır. Laboratuvar çalışmaları, geleneksel ve sanal gerçeklik stüdyolarında gerçekleştirilir. Fen bilimleri dersleri, hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda tamamen İngilizce olarak verilir. Fen bilimleri terminolojisi İngilizce öğretilerek, öğrencilerin uluslararası bilim diline hakim olmaları sağlanır.

Multidisipliner Yaklaşım ve Nobel Ödülleri: Fen bilimleri dersleri, multidisipliner bir bakış açısıyla işlenir. Öğrenciler, bilim okuryazarlık becerilerini geliştirir ve çağın inovatif gelişmelerine hakim olur. Nobel Ödülleri ve ödül alan çalışmalar, derslere entegre edilerek bilim vizyonu kazanmaları sağlanır.

IB Programı: IB/DP programı, 10. ve 11. sınıflarda isteyen öğrencilerle uluslararası standartlara göre işlenir.

Değerlendirme ve Projeler: Öğrencilerin performansı, sonuç ve süreç odaklı olarak değerlendirilir. Kazanım bazlı tarama sınavlarıyla akademik gelişimleri takip edilir. Öğrenciler, danışman öğretmenlerin desteğiyle ulusal ve uluslararası projelerde yer alır, bilimsel yöntemleri kullanarak projelerini sergiler.

Etkinlikler:

 • TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri yarışması
 • Türkiye Zeka Vakfı Yarışmaları
 • Kanada Waterloo Üniversitesi SIR ISAAC, AVOGADRO ve CHEM yarışmaları
 • Uluslararası Kanguru Fen Yarışması
 • Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (URFODU) Fen Bilimleri yarışması

Tüm bu çalışmalar, öğrencilerimizin fen bilimlerine olan ilgisini artırmak ve öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla düzenlenir.

Öğrenciler, Türk ve dünya edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini ayrıntılı olarak tanır ve incelerler. Dilin etimolojik özelliklerini, gramerini görerek, dilin kurallarını ve anlatım tekniklerini kullanarak sözlü ve yazılı ürünler ortaya çıkarırlar.

Kültürel Birikim Çalışmaları:

 • Ana dil bilinci gelişmiş, Türkçeyi özenle kullanarak etkili iletişim kurabilen bireyler olurlar.
 • Her yıl yaşayan edebiyatçılarla söyleşi yaparlar.
 • Okuma zevk ve alışkanlığı kazanırlar.
 • Münazara takımlarıyla araştırma ve iletişim becerilerini geliştirirler.
 • Şiir dinletilerinde görev alırlar.
 • İstanbul’daki edebiyat müzelerini gezerler.
 • Millî, kültürel ve evrensel değerleri benimserler.
 • Edebiyat dergilerini tanırlar.
 • "Yansımalar" adlı edebiyat dergisine yazılar yazar ve derginin yayıma hazırlanmasında sorumluluk alırlar.
 • TYT ve AYT’de başarılı olmak için gerekli dil ve edebiyat becerisi edinirler.
 • Uluslararası Diploma Programını (IBDP) bitiren öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere girmek için gerekli birikimi elde ederler.

Kulüp ve Etkinlikler:

 • Münazara Kulübü eğitimleri ile yurt genelinde ve ilde düzenlenen yarışmalara katılırlar.
 • Sanat ve edebiyat müzelerini ziyaret ederler.
 • Genel Kültür ve Bilgi Yarışmalarında bilgi ve kültürlerini sınarlar.
 • Radyo, Televizyon, Fotoğrafçılık, Münazara ve Tiyatro kulüplerine katılarak yeteneklerini keşfederler.
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.

Amaç: Öğrencilere sosyal yaşama uyum sağlama, çevre ve sosyal sorunlara çözüm üretme becerileri kazandırmak. Yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmek ve dünyayı daha iyi tanımalarına yardımcı olmak.

Eğitim Yaklaşımımız: Öğrencilere salt bilgi aktarmaktan öte, bilgiye ulaşabilecekleri etkin ortamlar hazırlıyoruz. Sunumlar, dramatizasyonlar ve senaryolarla yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik ediyoruz. Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye önem veriyoruz. Ulusal sınavlara (YKS) hazırlıkta bireyselleştirilmiş programlar sunuyoruz.

Dersler:

 • Coğrafya: Doğal ve beşerî sistemler, mekânsal sentez, bölgeler, ülkeler, çevre ve toplum konuları işlenir.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Farklı dinler ve inanç sistemlerini tanıma, evrensel ahlaki değerleri öğrenme, toplumsal barışı destekleme.
 • Felsefe: İlkçağ’dan günümüze düşünürlerin fikirleri, felsefi sorunlar ve akımlar.
 • Tarih: İnsanlık tarihinin önemli dönemleri, Türkiye’nin kültür tarihi, önemli şahsiyetler, olaylar ve eserler.

Sosyal Bilimler Programımız, öğrencileri sadece bilgiyle donatmakla kalmaz, aynı zamanda bilgiye ulaşma becerileri kazandırır. Öğrenciler, sosyal yaşama uyum sağlama ve sorunlara çözüm üretme yeteneklerini geliştirir, daha bilinçli, yaratıcı ve sorumlu bireyler olarak geleceğe hazırlanır.

Vizyon: Öğrencilerin akademik ve kişisel olarak geliştiği, yaşam boyu öğrenen ve toplumumuzun sorumlu üyeleri haline geldiği canlı bir öğrenme ortamı yaratmak.

Misyon: Entelektüel merakı, yaratıcılığı ve kültürel farkındalığı teşvik eden kapsamlı bir İngilizce eğitimi sağlamak. Öğrencilere akademik başarı için ilham vermek ve tam potansiyellerine ulaşmaları için destekleyici bir eğitim ortamı sunmak.

Hedefler:

 • Akademik Gelişim: Eleştirel düşünme, problem çözme ve analitik becerileri geliştiren yenilikçi öğretim stratejileri, edebi zenginleştirme programları, yazma atölyeleri ve dil yeterliliği sınavları ile öğrencileri desteklemek.
 • Kişisel Gelişim: Liderlik fırsatları, kültürel değişim programları, toplum hizmeti girişimleri ve sağlıklı yaşam farkındalığı etkinlikleri sunmak.
 • Müfredat Dışı Faaliyetler: Ulusal ve uluslararası projeler, yarışmalar, kulüp çalışmaları, geziler ve İngilizce yaz okulları gibi çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Alt Hedefler:

 • Hazırlık sınıfı: En az A2+ - B1 seviyesi
 • 9. sınıf: En az B1- B1+ seviyesi
 • 10. sınıf: En az B1+ - B2 seviyesi
 • 11. sınıf: En az B2+ - C1 seviyesi
 • Yurtdışı sınavları: IELTS, TOEFL, PET ve SAT sınavlarında gerekli puanları almak

Yabancı Diller Bölümü:

Vizyon: Avrupa Birliği politikası doğrultusunda, öğrencilerin anadili dışında iki farklı yabancı dil öğrenmelerini sağlamak. Kültür 2000 Koleji öğrencileri, İngilizce’ye ek olarak İtalyanca ve Almanca öğrenirler.

Misyon: Diller, bilginin penceresi olduğundan, öğrencilerimiz yabancı bir dil öğrenirken aynı zamanda o ülkelerin tarihlerini, kültürlerini ve sosyal yapılarını da öğrenirler. Bu, öğrencilerin uluslararası alanda kariyer yapmalarını ve global bakış açılarını geliştirmelerini sağlar.

Hedefler: Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ni (CEFR) benimseyerek, öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini uluslararası standartlara uygun olarak geliştirmek. Hedefimiz, hazırlık sınıfında A1, 9. sınıfta A2/A1, 10. sınıfta B1/A2, 11. sınıfta B1/A2 düzeyinde sertifika alabilmelerini sağlamaktır.

Kültür2000 Koleji İngilizce Bölümü, akademik mükemmellik, kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi kapsayan kapsamlı bir İngilizce eğitim deneyimi sunarak öğrencilerimizin bütünsel gelişimini desteklemeye kararlıdır.

Kültür2000 Koleji ve IB DP: Kültür2000 Koleji, 2008 yılından beri IB DP programını uygulayan bir okuldur. IBO, 1968'de kurulan ve dünya genelinde kabul gören 4 farklı program (PYP, MYP, DP, CP) geliştirmiş, kar amacı gütmeyen bir eğitim organizasyonudur. IB programları dünya genelinde 160 ülkede, 5800 okulda uygulanmaktadır.

Diploma Programı: Kültür2000 Koleji'nde 10. ve 11. sınıflarda uygulanan DP, 2 yıl sürmektedir. Öğrenciler 6 farklı ders grubundan ders seçerler: Anadil, yabancı dil, bireyler ve toplumlar, fen, matematik ve sanat. Okulumuzda verilen DP dersleri şunlardır:

 • Edebiyat (Language A Literature- HL)
 • İngilizce (Language B - HL)
 • Matematik (Mathematics A&A- SL)
  1. yy’da Türkiye (SL)
 • Fizik (HL)
 • Kimya (SL)
 • Biyoloji (HL)
 • Bilgi Kuramı

Ek Programlar ve Değerlendirme: Öğrenciler CAS (Yaratıcılık, Aktivite, Hizmet) programına katılarak sosyal yönden kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Ölçme ve değerlendirme IBO tarafından yapılır. 12. sınıfta Kasım ayında resmi DP sınavlarına girerler ve Ocak ayında diplomalarını alırlar.

IB Programının Avantajları:

 • MEB diploması yanında uluslararası diploma
 • İngilizceyi yetkin kullanabilme
 • Yurt dışında üniversitelere öncelikli kabul
 • Burs kazanma ve üniversite derslerinden muaf tutulma
 • Akademik dürüstlük bilinci kazandırma
 • Yazma yeteneğinin gelişimi
 • Uluslararası öğrenci kimliği kazandırma
 • Yaşam boyu öğrenen ve dünya vatandaşı olma

IB Öğrenen Profili:

 • Araştıran, sorgulayan (Inquirers)
 • Bilgili (Knowledgeable)
 • Düşünen (Thinkers)
 • İletişim kuran (Communicators)
 • İlkeli (Principled)
 • Açık fikirli (Open-minded)
 • Duyarlı (Caring)
 • Risk alan (Risk takers)
 • Dengeli (Balanced)
 • Dönüşümlü düşünen (Reflective)

IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir.

Genel Bilgi: Kültür2000 Koleji, öğrenci odaklı bir yaklaşımla psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunar. Ergenlik dönemindeki öğrenciler için özgüven, sosyal beceriler ve sorun çözme becerilerini destekleyici bireysel ve grup aktiviteleri düzenlenir. Veli iş birliği ile öğrenci gelişimi takip edilir, veli görüşmeleri, seminerler ve kişisel gelişim seminerleri düzenlenir.

Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin kendini tanıması, özgüven kazanması ve kişisel-sosyal gelişimini desteklemek amaçlanır. Karar verme, ailevi sorunlar, ergenlik ve duygusal sorunlar, özsaygı, arkadaşlık ilişkileri gibi konularda bireysel danışma yapılır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencilerin çeşitli meslekleri tanıması ve kendilerine uygun meslekleri seçmesi için yönlendirme testleri, meslek tanıtımları, alan seçimi, kariyer günleri ve üniversite tanıtım gezileri düzenlenir. Üniversiteye hazırlık ve tercih döneminde danışmanlık sağlanır.

Öğrenci Seminerleri: Genel kültür, ulusal sınavlar ve diğer gelişim destekleyici seminerler düzenlenir.

Sınıf İçi Rehberlik: Hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Rehberlik Bültenleri: Yıl içerisinde veli ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla bültenler hazırlanır. Anne-baba tutumları, ergenlik dönemi problemleri, sağlıklı iletişim ve sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri gibi konular ele alınır.

Ulusal Sınavlara Hazırlık: 9. sınıftan 12. sınıfa kadar deneme sınavları ve konu tarama sınavları uygulanarak tam öğrenme hedeflenir. Yükseköğretime geçiş sistemi, puan analizi, sınav taktikleri, meslek seçimi ve üniversite bölümleri hakkında seminerler düzenlenir. Öğrenci başarısının bireysel olarak izlenmesi ve ek çalışmalar planlanması sağlanır.

Üniversiteye Hazırlık:

 1. Üniversite Hazırlık Ders Saatleri: 9. sınıftan itibaren ek ders saatleri ile üniversite sınavlarına hazırlık.
 2. Bireysel ve Grup Çalışma Saatleri: Sınav kaygısı ve stres yönetimi.
 3. Akademik Gelişim: Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarına göre destek sağlanması.
 4. Deneme Sınavları: Gerçek sınav deneyimi ve kazanım eksiklerini belirleme.
 5. Kamp Çalışmaları: 11. ve 12. sınıf öğrencileri için sınav öncesi genel tekrar ve eksik giderme.
 6. Hedef ve Sonuç Değerlendirmesi: Sınav öncesi hedef belirleme ve sonrasında değerlendirme.
 7. Aile İle İletişim: Ailenin desteği ve öğrenci ile güçlü iletişim kurma, psiko-sosyal gelişim hakkında bilgi paylaşımı.

Kültür2000 Koleji, öğrencilerini akademik ve kişisel olarak geliştirmek için bütünsel bir rehberlik hizmeti sunar.

Beden Eğitimi: Kültür2000 Koleji'nde beden eğitimi ve spor, öğrencilerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir bilim dalıdır. Amacımız, öğrencilerin hareket kapasitelerini artırarak eğitim ve öğretimlerini fiziksel etkinlikler yoluyla sağlamaktır. Beden eğitimi, "spor için eğitim" ve "eğitim için spor" olmak üzere iki şekilde ele alınır. Öğrencilere müfredat dışı faaliyetler, kulüp saatleri, sınıflar arası sportif organizasyonlar ve okul takımları çalışmaları sunulmaktadır.

Görsel Sanatlar: Liselerimizde öğrenciler, sanatı yaşamlarının bir parçası olarak gören, özgün sanatsal tasarımlar yapabilen, tarihi ve kültürel değerlere duyarlı, evrensel düşünceye sahip bireyler olarak yetişirler. Hedefimiz, özgüveni gelişmiş, yaratıcı, eleştirel bakış açısına sahip, doğayı seven, çevreye saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, laik, demokratik ve çağdaş nesiller yetiştirmektir.

Müzik: Kültür2000 Koleji'nde müzik dersleri, öğrencilerin enstrümanlarla bire bir ilgilendikleri, müzik teorisi, nota okuma yazma, müzik kültüründen örnekler dinleme ve seslendirme çalışmaları içeren süreçleri kapsar. Öğrenciler, klasik batı müziği, yerel müzikler ve dünya müziklerinden türler öğrenirler. Müzik bölümü, öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerini destekler, koro, orkestra, dinleti ve konserlerde görev almalarını sağlar. Okulumuz, ulusal ve uluslararası müzik yarışmalarına katılım sağlamakta ve orkestra çalışmalarını yıl boyunca sürdürmektedir.

Müdür Mesajı

Değerli Velilerimiz,

Kültür2000 Anadolu ve Fen Lisesi, 1960'tan beri köklü geçmişiyle her yıl güçlenmektedir. Okulumuz, öğrencilerini akademik başarı, etik değerler, liderlik becerileri ve topluma katkı sağlayacak güçlü karakterlerle yetiştirmeyi hedefler.

Eğitim Anlayışı ve Programlarımız: Her öğrencinin potansiyeline saygı duyar, kişisel ve akademik gelişimlerini destekleyen programlar sunarız. Fen bilimleri, matematik, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında zengin içerikler sunarak, öğrencileri geleceğin sorunlarını çözebilecek bireyler olarak yetiştiririz. Kültürel etkinlikler ve uluslararası değişim programları ile küresel vatandaşlar olmalarını destekleriz. Uluslararası Bakalorya Programı ve güçlü fen lisesi eğitimi ile öğrencilerimize uluslararası kimlik kazandırırız.

Donanımlı ve Deneyimli Eğitim Kadromuz: Uzman öğretim kadromuz, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşımla ders işler ve danışmanlık hizmetleri ile akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmalarında yol gösterir.

Fiziki İmkanlar ve Teknolojik Altyapı: Modern tesisler ve son teknolojiye sahip altyapımız ile öğrencilerimize en iyi eğitimi sunarız. Bilim merkezi, spor salonu, sanat atölyeleri, ön kuluçka merkezi ve bireysel gelişim programı ile öğrencilerin potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için uygun ortam sağlarız.

Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik: Çeşitli sosyal hizmet projeleri ve öğrenci kulüpleri ile toplumsal sorumluluk ve liderlik değerlerini aşılarız. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz empati kurmayı, işbirliği yapmayı ve liderlik becerilerini geliştirir.

Geleceğe Hazırlık: Kültür2000 Anadolu ve Fen Lisesi, öğrencilerini akademik başarı, etik değerler, liderlik becerileri ve küresel vizyon ile geleceğe hazırlar. Öğrencilerimiz, lise yaşamları boyunca İstanbul Kültür Üniversitesi'nin sunduğu imkanlardan yararlanarak güçlü bir eğitim desteği alır ve birçok projede yer alarak başarılara imza atar.

Kültür2000 Anadolu ve Fen Lisesi, vizyoner, girişimci, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, çağdaş, yenilikçi, üretken, sorumluluk sahibi, öz disiplini gelişmiş, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, başka kültürlere saygı duyan, çok yönlü, iyi kalpli, empati kurabilen, barışçıl, sağlam karakterli, çevresine duyarlı dünya vatandaşları yetiştirmekle gurur duyar.

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Kültür2000 Anadolu Lisesi Hazırlık ve 9. Sınıflarına ve Fen Lisesi 9. sınıflarına MEB-LGS sınavı sonrası oluşan Yerleştirme Esas Puanı (YEP) okul yönetimi tarafından belirlenen okul taban puanının üzerinde olan öğrenciler kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Hazırlık sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, velilerin yazılı başvurusu üzerine yapılacak Türkçe ve İngilizce sınav­ları sonucunda, her iki dersin puanının 70 puanın üzerinde olması halinde 9. sınıfta okumaya hak kazanırlar.

Ara Sınıflara Kayıt Koşulları

Kültür 2000 Koleji 10, 11 ve 12. sınıflara kaydolmak isteyen öğrenciler akademik düzey belirleme sınavı ve İngilizce düzey belirleme sınavına girmek zorundadır.

Aday öğrenciler ile yapılan rehberlik mülakatı ve sınav sonuçlarına göre kayıt süreci tamamlanır.

Kayıt Yenileme

Kültür2000 Anadolu ve fen lisesi kayıtlı öğrencileri, her yıl okul yönetimi tarafından belirlenen ve öğrenci velilerine posta yolu ile ulaştırılan kayıt yenileme mektuplarında belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdürler. Bu tarihler arasında kayıtlarını yenilemeyen velilerimiz iç yönetmelik indirimlerinden yararlanamaz.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Featured Posts

Contact info

 • Kültür Koleji : Ataköy 9.Kısım, Nilüfer Sk. 2/1, 34158 Bakırköy/İstanbul 0212 559 04 88
 • Kültür2000 Koleji : Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı No: 2 Büyükçekmece 34500 - İstanbul0212 850 81 81
 • info@kultur.k12.tr
 • Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu - 0212 669 03 35 Badem 01, Villa 01, Bahçeşehir